Parteneri oficiali

 

                             
     

 

Sponsori principali

Parteneri Media

Sponsori

 

 

 

 

 Subsemnatul/a………………………………………………,datanaşterii……………............CNP....................................
declar pe propria răspundere că sunt apt(ă) din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a participa la DIGI Oradea City Running Day 2015, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei la care particip.
De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către DIGI Oradea City Running Day, precum şi de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing.
                                                                                  
 
                                                                                                                                                        
Data: .....................................                                                                                                                
 
 
 
 
 Semnatura...............................